වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ආර්ථීක, සමාජීය හා තාක්ෂණික පරිසර තත්ත්වයන් හමුවේ විවිධ වූ අභියෝග වලට මුහුණ දෙමින් සාර්ථකත්වයට පත්වීමට නම් පුද්ගලයෙකුගේ අධ්‍යාපන මට්ටම යන්න ප්‍රධාන හේතු සාධකයක් වේ. එය සකසා ගැනීමට අ.පො.ස සා/පෙළ, අ.පො.ස උ/පෙළ, විශ්ව විද්‍යාල, වෘත්තීය පාඨමාලා වැනි විවිධ අධ්‍යනයන් සඳහා සිසුන් යොමු වේ. සෑම ක්ෂේත්‍රයක් සඳහාම විවිධ අධ්‍යාපන ආයතන මෙන්ම, පෞද්ගලික ගුරු භවතුන් විවිධ පාඨමාලා ඔස්සේ තම දැනුම සිසු සිසුවියන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

තම ඉදිරි අනාගතය ජය ගැනිමට නම් අප දුවා දරුවන් තම හැකියාව මත හැදැරිය යුතු නිවැරදි මාර්ගය හඳුනාගත යුතුය. දෙමාපියන් එය සොයා දිය යුතුය. ගුරුවරුන් මාර්ගය පෙන්විය යුතුය. නමුත් වර්තමානයේ එය ඉතා අපහසු තත්ත්වයකි. මේ එම ගැටලූවට විසඳුමක් ලෙස ගත් පියවරකි.            

                                    ගුරුසිසු.lk ප්‍රධාන විධායක නිළධාරිතුමා පිළිබඳව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ උපාධිය හදාරා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිය හදාරා ඇත. මානව සම්පත් කළමනාකරණය, පාලනය සම්බන්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවයේ නියුතු සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා කළමනාකරණ විෂයන් වල ප්‍රවීණ බාහිර කථීකාචාර්යවරයෙකු ලෙසද සේවය කරයි.

දීර්ඝ කාලයක් ආචාර්ය ජගත් විජේනායක මහතාගේ මග පෙන්වීම මත ඔහුගේ අධ්‍යාපන ආයතන තුල රාජකාරි කර මෙම ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව මනා දැනුමක් සහ පුහුණුවක් ඔහු සතුව ඇත.
ගුරුසිසුගකන අපගේ වෙබ් අඩවිය තුළ ප්‍රවීණ දේශකවරු සහ දක්ෂ කාර්යමණ්ඩලයක් තම අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සම්බන්ධ වී කටයුතු කරයි.

Back to top